SMIDESVERKSTAD I SALTSJÖ-BOO, STOCKHOLM

JE:s Svets & Smide AB är ett företag med ca 20 anställda som arbetar med stora och små smidesarbeten.

Vår historia i korthet börjar med bildandet 1989. Då hette företaget JE Erikssons mobilkranar. 1993 ombildades företaget till JE:s Svets & Smide AB för att 2003 uppdelas i koncern. I koncernen ingår moderbolaget Trollpilens fastighets AB samt JE:s Svets & Smide AB.

Våra medarbetare har gedigen och certifierad hantverkskompetens samt att vi har specialistkompetens i TR-Stål-N och IWS, International Welding Specialist. Vid mer avancerade jobb har vi även en IWE, svetsingenjör kontrakterad. All personal har dokumenterad relevant utbildning för alla jobb och ID06.

Bro

Till våra jobb hör stålkonstruktioner, arbeten i tunnelbanestationer, smide till hisschakt och stålbroar som underleverantör till framförallt de större aktörerna som Forsen Projekt, JM Bygg, NCC, Peab, Skanska och Veidekke Entreprenad AB. Till de mindre jobben hör olika typer av byggsmide som trappräcken, branddörrar, väggar, takplåt, ramper, plattformar och legojobb.

Stor verkstad

Vi har en 1200m² stor smidesverkstad belägen i Kummelbergets industriområde i Orminge som är fullt utrustad med två traverser på 8 respektive 3,2 tons lyftkapacitet och 22 meters spännvidd. En tomt på 3000m² som används för upplag och parkering.

Rejäl maskinpark

Vi förfogar över en komplett och rejäl maskinpark för utförande av både tyngre och lättare smidesarbete samt mekanisk verkstad.CNC-styrd gas/plasma skärmaskin, egen lastbil med lyftkran för transporter, saxliftar samt en terränggående lyft med 12,3 meter lyfthöjd.