Smidesverkstad med allsidigt smide i Stockholm

Smidesverkstad med allsidigt smide i Stockholm

Stål är ett material med många möjligheter, men det är också ett material som kräver kvalificerad hantverkare för att det ska bli pålitliga stålkonstruktioner. Är ni i behov av kvalitetssäkrat smide i Stockholm så kan ni kontakta oss.

I vår smidesverkstad så utför vi både byggnadssmide, kajsmide, anläggningssmide och konstsmide.

CE-märkta stålkonstruktioner
Allt vårt arbete produceras och tillverkas utefter gällande regelverk, all personal har rätt utbildning och vi är berättigade att CE-märka våra stålkonstruktioner.

I vårt team jobbar omkring tjugo kunniga personer och vi arbetar i en stor och fullt utrustad smidesverkstad med gedigen maskinpark. Dessutom hör det till en stor tomt som gör det möjligt för både uppläggning och parkering, vilket kan kräva en hel del utrymme med tanke på att en del av det vi gör är rejält stora konstruktioner.

Vi är underleverantörer till större aktörer på marknaden så som exempelvis JM Bygg, PEAB, Skanska, NCC, Forsen Projekt och Veidekke Entreprenad. Det kan röra sig om smide till hisschakt, stålbroar eller stålstommar av olika slag.

Utöver det gör vi även mindre stålkonstruktioner i vår smidesverkstad – vi gör i stort sett det mesta utefter kundens önskemål.

Byggnadssmide
Tollare Park

All form av stål och smide i Stockholm

Hos oss har vi både möjlighet, kunskap och erfarenhet av den fantastiska bredden som stål och smide faktiskt innebär. Byggnadssmide är något som vi jobbar mycket med och allt arbete är tillverkat enligt samtliga regelverk, vilket gör att vi får CE-märka våra stålkonstruktioner.

Vi hjälper er från offert till färdigmonterat projekt och vår policy är att leverera på rätt tid, för rätt pris och med rätt kvalitet. En del av vårt smide hamnar i Stockholm hos större byggherrar men vi gör också arbeten i mindre skala så som takplåt, branddörrar, väggar, stålräcken och mycket mer. Det innebär alltså att vi också gör anläggningssmide vilket bland annat kan vara räcken, kantstöd till rabatter och sittbänkar – sådant som ofta finns i allmänna parker och strövområden.

Ännu en kategori som vi jobbar med är kajsmide vilket rör stålkonstruktioner som är till nytta just i kajområden. Det vi tillverkar i vår smidesverkstad kan ni alltså se i form av bänkar, räcken, bryggor, konsoler och isskydd. Ibland får vi även möjlighet att tillverka något mer kreativt inom konstsmide, vilket är en rolig variation emellanåt eftersom dessa stålkonstruktioner faktiskt är mer menade att ta plats och synas.

Kontakta oss för mer information