Miljöpolicy
skugga

VÅR MILJÖPOLICY

JE:s Svets & Smide AB skall genom ett aktivt och planerat miljöarbete bidra till en långsiktig hållbar utveckling som inte skadar vår miljö och som leder till ständiga förbättringar.

DETTA INNEBÄR ATT:

Miljömål upprättas i enlighet med denna policy och dessa ska leda till ständiga förbättringar av företagets negativa miljöpåverkan.

Vi ska följa miljölagar och förordningar. Med denna policy som grund regelbundet granska verksamheten ur miljösynpunkt.

Vår personal informeras och kompetensutvecklas fortlöpande för att öka miljömedvetandet.

Vi samverkar med våra leverantörer för att minska vår miljöpåverkan.

Vi arbetar aktivt med att i så stor utsträckning som möjligt sluta kretsloppet genom återanvändning och materialanvändning av det vi köper.

Vi har stor öppenhet i miljöfrågor mot kunder, myndigheter och allmänheten.