Vår miljöpolicy

JE:s Svets & Smide AB skall genom ett aktivt och planerat miljöarbete bidra till en långsiktig hållbar utveckling som inte skadar vår miljö och som leder till ständiga förbättringar.

Detta innebär att:

  • Miljömål upprättas i enlighet med denna policy och dessa ska leda till ständiga förbättringar av företagets negativa miljöpåverkan.

  • Vi ska följa miljölagar och förordningar. Med denna policy som grund regelbundet granska verksamheten ur miljösynpunkt.

  • Vår personal informeras och kompetensutvecklas fortlöpande för att öka miljömedvetandet.

  • Vi samverkar med våra leverantörer för att minska vår miljöpåverkan.

  • Vi arbetar aktivt med att i så stor utsträckning som möjligt sluta kretsloppet genom återanvändning och materialanvändning av det vi köper.

  • Vi har stor öppenhet i miljöfrågor mot kunder, myndigheter och allmänheten.

JE:s Svets & Smide AB

Box 230
132 26 Saltsjö-Boo

Besöksadress

Snickarvägen 17 (Kummelberget)
132 38 Saltsjö-Boo

Öppettider

Mån-tors 07.00-16.00
Fredagar 07.00-13.00